Meist

VITS on lihtne ja taskukohane lahendus töötervishoiu ja tööohutuse korraldamiseks loodud pika kogemusega

töökeskkonnaspetsialistide pool töökeskkonnaspetsialistidele

Meie teame, mida tähendab töötervishoiu
ja tööohutuse korraldamine excels ja
paberil. Oleme kasutanud oma kogemusi
töötervishoiu a tööohutuse juhtimisel
ning pannud selle teadmise tarkvarasse
Tulemus on lihtne ja loogiline töövahend,
mille kasutamiseks pole vaja pikka
juurutusperioodi ega treeningut.

Meie eesmärk on vähendada
bürokraatiale ja administratiivsetele
tegevustele kuluvat aega, et Sa saaksid
viibida tegelikus töökeskkonnas ning
tegeleda ennetustööga.
Meie vision on aidata kaasa
töötervishoiu a tööohutuse teadlikkuse
kasvule ning muuta see iga ettevötte
iseenesestmöistetavaks protsessiks ning
meie loome selleks töövahendi, mis aitab
seda visiooni paremini täita.

Jaanika Jelistratov
Asutaja

Olen töötanud aastaid töötervishoius ja
tööohutuses. Alustasin
töökeskkonnaspetsialistina ning likusin edasi
koolitajaks a teenusepakkuja Riskianalüüs OU
tegevjuhiks. Vaatamata sellele, et mulle väga
meeldib see valdkond, sis mis mulle kohe
üldse ei meeldinud, oli see bürokraatia –
dokumentide koostamine, oluliste tähtaegade
jälgimine, allkirjade tagaajamine ine.
Sellest sai alguse idee luua platvorm, kus
lihtsalt a efektiivselt saab korraldada
töötervishoidu ja tööohutust – VITS ehk
virtuaalnetöökeskkonnaspetsialist.
Tana töötame oma meeskonnaga selle nimel, et luua toode, mis on vöimekas, kuid jäädes siski lihtsaks ja
intuitiivseks.

Me ei demo ainult. Pakume teadmisi

Meie eksperdid näitavad, kuidas VITS vöib tee ettevöttele kasu tuua