Koroonaviirus on töökeskkonnaspetsialisti tuleproov

Koroonaviirus on töökeskkonnaspetsialisti tuleproov

Koroonaviirus on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi bioloogiline ohutegur, mille esinemisel peab tööandja rakendama meetmeid riski minimaliseerimiseks. Riskianalüüse tehes on bioloogiliste ohutegurite tabelis viirusena välja toodud enamasti ainult gripp ja muud...