VITS saab ka karantiinis edukalt teenust pakkuda

VITS saab ka karantiinis edukalt teenust pakkuda

VITSa üks väärtusi on innovatiivsus, mis tänases olukorras, kus füüsilist kokkupuudet hoitakse minimaalsena, tuleb see eriliselt kasuks. Töötervishoius ja tööohutuses on praegu fookus suunatud koroonaviiruse vastu võitlemiseks, kuid tööõnnetused ja kutsehaigused ei...
Koroonaviirus on töökeskkonnaspetsialisti tuleproov

Koroonaviirus on töökeskkonnaspetsialisti tuleproov

Koroonaviirus on töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi bioloogiline ohutegur, mille esinemisel peab tööandja rakendama meetmeid riski minimaliseerimiseks. Riskianalüüse tehes on bioloogiliste ohutegurite tabelis viirusena välja toodud enamasti ainult gripp ja muud...