Digipööre on toimunud ettevõtetes juba aastaid, kuid koroona pandeemia on andnud sellele jõulisema tõuke. Raamatupidamist ja personalihaldust on lahendatud mõnel platvormil või tarkvaras juba rohkem kui 10 aastat, siis muude protsesside, näiteks tootmiste monitoorimine, müügiprotsesside jälgimine, tööülesannete jälgimine hakkab alles nüüd populaarsust koguma. Heameel on tõdeda, et ka töötervishoiu ja tööohutuse digitaliseerimisele hakatakse järjest rohkem mõtlema, kuid see on veel üsna lapsekingades.

Täielikult mõnele platvormile üleminek koos kõikide töötervishoiu ja tööohutuse protsessidega on tavapärane pigem väga suurtes ja rahvusvahelistes ettevõtetes. Keskmise suurusega ettevõtetes on on digitaalselt lahendatud mõni üksik protsess. Väikestes ettevõtetes on töötervishoiu ja tööohutuse lahendamine pigem erand, mis on iseenesest ka arusaadav, kuna seal töötervishoiu ja tööohutusalased tegevused ei ole nii sagedased ja üldjuhul piisab näiteks mõnest Google Drive kaustast ja/või dokumendihaldus – või personaliprogrammist, kuhu on võimalik tähtaegade meeldetuletusi lisada. 

Digitaalsete platvormide ja tarkvarade kasutusele võtmine aitab kindlasti kaasa ohutuskultuuri tõstmisele. 

Protsessidesse on kaasatud kogu organisatsioon

Kui organisatsioon võtab kasutusele uue platvormi või mõne digitaalse töövahendi, siis saab sellest teadlikuks kogu organisatsioon. Mõnel juhul on uue töövahendi kasutamisse kaasatud kõik organisatsiooni liikmed, nt intsidentide raporteerimine, kuid mõnel juhul on küll kõik teadlikud, aga reaalselt kasutavad vaid protsessi eest vastutavad isikud, nt riskianalüüsi koostamine. Kuid kuna tegevustest on pidev ülevaade ja tulemus on kõikidele nähtav. 

Ühtsed protsessid panevad kõiki ühtemoodi käituma ning mõistma eesmärk

Kui excelit kasutades kujundab igaüks endale sobiva süsteemi ja kujunduse, siis ühtne digitaalne platvorm võimaldab kogu organisatsioonil ja kõikidel vastutavatel isikutel järgida sama süsteemi ning märkida üles kõik nõutud andmed ning kuvada tulemusi ühtselt arusaadavalt. Samamoodi ühendab protsessis osalejaid ühtsete eesmärkide poole püüdlemine ning platvormid võimaldavad protsesside ja KPI täitmiste visualiseerimist. 

Suurem ajavõit võimaldab tegeleda rohkem ennetuse ja ohutuskultuuri tõstmisega

Enamus digivahendite suurim võit on ajavõit, kuna võimaldab erinevaid protsesse efektiivsemalt lahendada. Suurem ajavõit tähendab aga rohkem aega, mida on võimalik suunata ennetusse ja ohutuskultuuri tõstmisse. Eks see otsus peab muidugi teadlik olema. Tuleb aru saada, mida kõike saaks võidetud ajaga teha ning ka päriselt tegeleda sellega. 

Digilahendused aitavad töökeskkonnas nähtamatu nähtavaks muuta

Enamus platvormid võimaldavad välja võtta raporteid või teha kokkuvõtteid, mis näitavad trende näiteks intsidentide põhjustes ja põhjustajates, parandada protsesse ning vähendada riske. Kui nende trendidega süstemaatiliselt tegeleda, siis see kõik aitab ohutuskultuuri parandada. 

Peamised kasud digitaliseerimisel  

1. Juurdepääs andmetele – kõik vajalikud osapooled pääsevad andmetele ligi 

2. Kergesti leitavad andmed – andmed on struktureeritud ja seetõttu kergesti leitavad

3. Ühte ülevaade – andmed on ühes kohas ning protsesse täidetakse ühes kohas, mis võimaldab tulemusi ja hetkeseisu reaalajas üheselt arusaadavalt kuvada 

4. Säilitamine – Andmeid säilitatakse ühes kohas ja ühtsetel alustel

5. Suhtlemine – kasutajad saavad süsteemi kaudu progressi näidata, tegevusi täita ning meeldetuletusi saada 

6. Ühenduvus – mõned süsteemid vajavad teiste süsteemidega ühendamist, nt personalihaldamise tarkvarad, mille kaudu käib töötajate info vahetamine 

7. Taastatavus – üldiselt saab kõikides süsteemides taastada andmeid juhul kui on kogemata midagi kustutatud 

Tehnoloogia kasutamine töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisel aitab tõsta ohutuskultuuri. Seega tasub nüüd hoolega läbi mõelda, millised tegevused vajavad digitaliseerimist ning selleks sobiv töövahend leida.