Konkurentsis püsimiseks digitaalsetele protsessidele üleminek on vältimatu. Digipööre töötervishoius – ja ohutuses võiks samuti prioriteet olla, kuna läbimõeldud töötervishoiu ja – ohutuse protsessid võimaldavad töötajatel pühenduda oma ihu ja hingega tööle. Mida rahuolevamad ja tervemad on töötajad, seda edukam on organisatsioon. Olenevalt ettevõtte suurusest paberil ja excelil töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine võtab üldiselt ebaproportsionaalselt palju aega. Ja mitte, et töötervishoiule ja tööohutusele kulutatud aeg raisatud aeg oleks, vaid see aeg üldiselt ei väljendu ennetustegevuses, vaid bürokraatiale ning administreerimisele kulutatud aeg. 

Seega tasub ka töötervishoius ja tööohutuses mõelda digitaliseerimise peale. Esimene samm on muidugi sobiva töövahendi leidmine ning selleks, et digipööre kasu asemel kahju ei tekitaks, siis mõned nõuanded selleks. 

Sobiva lahenduse valimine: 

 1. Selgita välja vajadused, mille jaoks lahendust vaja oleks. Need on tegevused, mis võtavad palju aega, mida peavad lahendama mitmed inimesed, puudub ülevaade hetkeolukorrast jne. 
 2. Töövahendi valikusse ja valikuga tutvumisse kaasa kõik inimesed, kes peavad hakkama antud süsteemi kasutama
 3. Pane paika eelarve. Kuna valikut on palju, siis eelarve piir aitab teha esimese valiku võimalikest töövahenditest. 
 4. Tee eeltööd. Uuri erinevate digilahenduste kodulehti ning kirjuta välja küsimused, mille kohta vastust ei leidnud. 
 5. Kaasa protsessi ka asutuse IT-juht või muu IT süsteemide eest vastutav isik, kuna tema oskab küsida tehnoloogia ning andmete seisukohast õigeid küsimusi. 
 6. Lase endale ja oma meeskonnale võimalike töövahendite kohta demo teha. Demo võimaldab Sinul näha töövahendi tegelikku välja nägemist ja võimekust ning saad vastused oma küsimustele. 
 7. Ära alahinda kasutajasõbralikkust ja intuitiivsust toote valimisel. Kõik inimesed ei ole tehnoloogiaga sina-peal, kuid see ei tähenda, et nad ei tahaks või ei ole valmis tehnoloogiat kasutama paremate tulemuste saavutamiseks. Seda enam on oluline, et tehnoloogia, mida kasutusele võetakse ei tekitaks rohkem peavalu, kui võite. 
 8. Eelmise punktiga haakub prooviaja võimalus. Kindlasti küsige ja kasutage prooviaja võimalust. Las prooviajal kasutavad toodet kõik, kes peaksid seda toodet päriselt kasutama hakkama ja las nad annavad hinnangu kasutajasõbralikkuse ja intuitiivsuse kohta. Need märksõnad on olulised eelkõige ka sellepärast, et kui meeskonnaga liituvad uued inimesed, siis peaks uue platvormi kasutuselevõtmine käima võimalikult lihtsalt ja kiiresti. 
 9. Kasutaja kogemuse uurimine teistelt klientidelt. Kui tundub, et valikusse on jäänud mõned sobivad lahendused, siis lõplikule valikule aitab kaasa teiste klientide tagasiside. Uuri mõne kliendi käest tagasisidet. 

Kui sobiv lahendus on leitud, siis uue lahenduse juurutamine: 

 1. Planeeri aeg. Uue lahenduse juurutamiseks planeeri kindel aeg. Vastasel juhul igapäeva tegevused viivad selleni, et süsteemi eest on makstud ning ta seisab ja ootab sobivat hetke. 
 2. Juuruta samm-sammu haaval. Näiteks on soovitav hakata juurutama ühe osakonna kaupa. Nii tulevad välja ka võimalikud mured ja probleemid, mida teistesse osakondade puhul saab vätida. 
 3. Jaga juurutamise tegevused mitmete inimeste vahel. Soovitav on kaasata juurutamisse need inimesed, kes süsteemi tulevikus kasutama hakkavad, kuna andmete sisestamise ja süsteemi ülesseadmise käigus saavad neile erinevad funktsioonid selgemaks ning saavad seejärel kohe edukalt kasutama hakata. 
 4. Koosta juhend uuele töötajale. Kui esimene juurutusring on ära tehtud, siis paralleelselt koosta juhis uuele töötajale, et uued meeskonna liikmed võimalikult kiiresti uue töövahendiga liituda saaksid. 

Uue ja hea platvormi leidmine võib-olla natuke tüütu protsess, aga kui õige valik on tehtud, siis teeb see töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise nii palju mõnusamaks ja lihtsamaks.