Töökeskkonnaspetsialist on määratud korraldama tööandja kohustusi töötervishoiu ja tööohutuse alal, kuid kuskil ei ole kirjas, et ta peaks seda üksi tegema. Seetõttu keskendume selles artiklis delegeerimisele, sest seda õppides või sellest aru saades, saavad töökeskkonnaspetsialistid oma tööd palju efektiivsemalt ja aja säästlikumalt teha.

Delegeerimine on vahend, mille abil jagada tööülesandeid ja vastutust teiste meeskonna liikmetega. Sellega saad endale tekitada aega juurde, et tegeleda suure pildi kooshoidmise ning uute süsteemide väljatöötamisega.

Mida on vaja delegeerimiseks?

1. Toimivat töötervishoiu ja tööohutusalast süsteemi

Kui sul endal pole asjad paigas, siis ei saa eeldada, et teised Sinu süsteemi mõistavad ja saavad Sulle kvaliteetset tööd teha.

2. Meeskonda

Kaardista ära inimesed, kes saaksid Sind aidata ning räägi nendega personaalselt läbi, et miks just nemad on palutud Sind abistama.

3. Usaldust

Sa pead usaldama inimesi, kellele sa midagi delegeerid. Vastaseljuhul läheb kogu su uus vaba aeg inimeste kontrollimise peale. Sama hästi võib siis juba delegeerimata jätta.

Kuidas õigesti delegeerida?

1. Anna konkreetsed juhised. Inimene peab täpselt aru saama, mis on tema ülesanne ja kuidas see protsess käib. Juhised võiks ollad fikseeritud kirjalikult, et vajadusel järgi vaadata ja meeldetuletada. 

 Anna neile võim tegutsemiseks. Delegeerimine töötab, kui inimene tunneb, et ta ei ole lihtsalt kellegi „jooksupoiss“, vaid ta teeb olulist toimingut, mille tulemus on oluline suure eesmärgi saavutamiseks. Ta tahab, et tal oleks positsioon, kust vajadusel ise otsuseid langetada. Loomulikult ei tohi seda lasta inimestel kurjasti ära kasutada.

2. Pane paika ajaraam. Inimesed oskavad oma aega ja tegevusi paremini ning efektiivsemalt kasutada, kui nad täpselt teavad, mida nad tegema peavad, kaua neil see aega võtab ning millal peab tulemus laual olema. Seega anna konkreetne juhis, mis ajaks tulemust ootad? Soovitame alati väikese ajalise puhvri lisada, sest ootamatusi ikka juhtub.

3. Loo selge pilt oodatavast tulemusest. Kui inimene teab, milline peab olema tulemus, siis oskab ta ka iseseisvalt tegutseda ning vajadusel pisemaid otsuseid langetada. Oodatava tulemuse selgusele aitab kaasa ka see, kui oma meeskond kaasata juba projekti planeerimisprotsessi. Nii on nad teadlikud mõttekäigust, mis oodatava tulemuseni viis ja võib-olla saavad ka omalt poolt mõne hea idee või lahenduse pakkuda. See omakorda suurendab töötaja sidet antud projektiga.

 4. Anna tagasisidet. Tagasiside on inimesele alati väga oluline. Ta peab tundma, kas see mida ja kuidas teeb, on õige või vale? Kui tegevus, mida ta teeb on õige, siis ta teab, et jätkab samas vaimus, kui aga midagi võiks paremini teha, siis on ta üldjuhul valmis ennast korrigeerima. Siinjuures on oluline üle märkida, et tagasisidestamisel tuleb rääkida nii negatiivsetest, kui ka positiivsetest asjaoludest.

5. Säilita ülevaade. Delegeeri, mitte ära loobu! Delegeerimise puhul on hästi oluline mõista, et delegeerimine ei võrdu loobumisega. Sa küll annad ülesande ära, kuid side selle ülesandega peab jääma, kuna tulemused esitatakse sulle ja vajadusel pead olema valmis töötaja küsimustele vastama. Lisaks peab säilima ülevaade, kas delegeerituid töid ikka teostatakse ja kas tulemused on need, mida oodati?

Viimaks räägime sellest, mida on võimalik delegeerida töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas?

1. Sisekontroll. Sisekontrolli süsteemi lood sina, kuid sina ei pea olema sisekontrolli läbiviija. Delegeeri see sobivatele inimestele, kes on kontrollitavale protsessile või haldusalale lähemal. Enda hoolde jäta vaid aasta lõpus sisekontrolli auditi tegemine.

2. Tervisekontroll. Tervisekontroll on võimalik suunata inimesele, kes niikuinii peab töötajate kohta arvet (personalispetsialist, osakonnajuhataja vms). Vastutav inimene peab olema teadlik, et iga uus töötaja tuleb saata esmasele tervisekontrollile ning teistele tuleb meelde tuletada, kui tervisekontrolli aeg hakkab kätte jõudma ning nad saata perioodilisele tervisekontrollile. Sinu ülesanne on leida sobiv partner ning pakkuda välja võimalikud vabad ajad. Muidugi ka sellega võib keegi teine tegeleda.

3. Juhendamised. Juhendamine peaks olema läbi viidud päeva töötaja poolt, kes ei pea olema töökeskkonnaspetsialist isiklikult. Seega leidke üheskoos see pädev töötaja, kes selle ülesande enda peale võtaks. Neid võib olla ka mitu. Sinu ülesanne on tagada, et kõik töötajad saaksid juhendatud ja juhendamine on registreeritud. 

Need on vaid mõned asjad, mida delegeerides tekitad omale juurde vabu hetki. Vabad hetked saad suunata töötervishoiu ja tööohutuse veelgi paremasse korraldamisse.