Töökeskkonnaspetsialist on üks peamisi põhjuseid, miks Sinu töötajad jõuvad õhtul tervelt koju oma pere juurde. Hea töökeskkonnaspetsialist teab seda ja seetõttu teeb oma tööd südamega. Iga ettevõte võiks sellise inimese omale leida. Töökeskkonnaspetsialisti saamiseks on mitmeid variante: palgata, määrata oma töötajate seast keegi või osta teenust sisse. Ükski lahendus ei ole läbinisti halb või hea, vaid pigem sõltub teie ettevõtte eripärast. Samuti võivad valikud erineda riikidest, kuna mõnes riigis on teatud töötajate arvu korral juba omada täiskohaga töökeskkonnaspetsialisti. 

 Järgnevalt vaatamegi üle, millisel juhul võiks milline lahendus kõige paremini sobida. 

Osta teenust sisse

Töökeskkonnaspetsialisti teenuse sisseostmine tuleb üldjuhul odavam kui eraldi töötaja palkamine, kuid peab ka arvestama, et sellisel juhul töökeskkonnaspetsialist ei viibi igapäevaselt töökeskkonnas. Aga kas seda on vaja? See võiks olla vajalik siis, kui teil on rohkem kui 100 töötajat (kuid see number pole kindlasti absoluutne) ja tegutsete ohtlikus valdkonnas (tootmine, ehitus, kemikaalid jne). Need kaks määrajat nõuavad pidevalt olukorra monitoorimist ning töötajatega tegelemist ning seetõttu teenuseosutaja võib väheks jääda. Kõik muidugi oleneb kokkuleppest, mida teenuseosutajaga saavutate. 

Teenuseosutaja selge pluss võiks olla see, et ta on tõenäoliselt ekspert ning omab selles vallas rohkem teadmisi ning on kursis erinevate praktikatega. Küll aga siin on oluline enne teenuselepingu sõlmimist selles veenduda ning näiteks ühenduda varasemate klientidega ning uurida kogemust. 

Palgata eraldi töökeskkonnaspetsialist

Eraldi töökeskkonnaspetsialisti palkamine tuleks kindlasti kõne alla siis, kui tegemist on juba suurema ettevõttega, kus on töötajaid üle 300 (number ei ole absoluutne) ning kui soovite hoida kõrget töötervishoiu ja tööohutuse kultuuri. Sellisel juhul on töökeskkonnaspetsialisti tööpäevad tugevalt sisustatud ning tema  ülalpidamine on igatpidi mõistlik. Siin on isegi ilmselt vajadus hakata rääkima ka delegeerimisest

Töökeskkonnaspetsialisti ametit pidavad inimesed omavad selles vallas kindlasti vastavat väljaõpet ning vajalikke kogemusi, et töötervishoiu ja tööohutusega seotud protsesse edukalt juhtida. 

Kuid ka siin on oluline kindlasti veenduda näiteks eelnevate tööandjate käest, kui palju töökeskkonnaspetsialist oskas ja julges ise juhtida töökeskkonnaga seotud protsesse ning kui palju ta pigem ootas enda suunamist. 

Oma töötajate seast töökeskkonnaspetsialisti määramine

Oma töötajate seast töökeskkonnaspetsialisti määramine on kindlasti üks kõige kindlam lahendus, kuna te juba teate, millise inimesega on tegemist ning tema tunneb ka juba seda organisatsiooni ning selle protsesse. Selle miinuseks võib-olla muidugi see, et ollakse mugavustsoonis ja ei proovita uusi lähenemisi, kuna “me teame juba, et see ei töötaks niikuinii…”. 

Tavapäraselt omab ettevõtte sisene töökeskkonnaspetsialist ka mõnda teist ametikohta või teisi tööülesandeid. Seega tuleb kindlasti jälgida, kas sellel inimesel on aega töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täita, sest paraku on töötervishoiu ja tööohutuse teemad esimesed, mis seisma jäävad, kui aega on vähe. 

Ükski kolmest valikust ei ole läbinisti hea ega halb valik, vaid küsimus on pigem selles, et mida ettevõte vajab ja tahab töötervishoius ja tööohutuses saavutada. Kuid tuleks meeles pidada, et töökeskkonnaspetsialisti peamine ülesanne ei ole olla dokumendihaldur, vaid peamine eesmärk on tegeleda ennetusega. Seetõttu olemegi meie teinud VITS tööriista, mis aitab töökeskkonnaspetsialistidel igapäeva tööd paremini korraldada.