Töökeskkonnaspetsialist ja ka üksuse juht ei saa olla kursis kõigega, mis töökeskkonnas toimub. Küll aga on kindel see, et töökeskkonnas juhtub asju, mis võivad lõppeda tööõnnetuste või tööst põhjustatud haigustega. Oluline on töötada selle nimel, et töötajad teaksid, mis on ohuolukord ja et nendest tuleks teavitada. 

Kuidas aga motiveerida ja kaasata töötajaid ohutegurite teavitamisse, sest see nõuab ekstra pingutust just nende poolt. 

Hirm karistada saada tuleb maha võtta

Kõike olulisem on töötajatele kinnitada, et kui nad raporteerivad juhtunutest, mis on nende enda põhjustatud, siis nad ei saa selle eest karistada. Teie ülesandeks on pigem koguda statistikat ning võtta ette meetmeid, et neid olukordi ära hoida. Töötaja poolne eksimine võib olla ka tingitud sellest, et tööprotsess on ebamugav ja töötaja otsib mugavamat lahendust, mis on loomulik ja loogiline.

Selgelt tuleb kommunikeerida, miks ja kuidas ohutegureid tuleb raporteerida

Kuigi võib olla üsna iseenesestmõistetav, miks ohutegureid tuleb raporteerida, tuleb see siiski üle rääkida. Samamoodi tuleb läbi rääkida, kuidas ja kellele ohuolukordadest teavitada. Eriti oluline on tuua näiteid, millised ohuolukorrad on teie asutuses toimunud ning mis selle tagajärg oleks olnud, kui see oleks tõeks saanud. 

Motivatsioonipakett?

Panin selle küsimärgiga, kuna see tekitab vastakaid tundeid nii minus ja ilmselt ka mõnes lugejas. Ühelt poolt panna välja auhind inimesele, kes kõige rohkem ohuolukordadest teavitab võiks panna inimesed rohkem märkama, kuid teisalt võib see tekitada olukorra, kus hakatakse teatama lihtsalt teatamise mitte reaalselt ohtliku olukorra pärast. 

Vaatamata sellele, et motivatsioonipakett tuua kaasa palju mittesobilike olukordade teavitamist, paneb see inimesed siiski otsima ja märkama ohtlikke olukordi. See omakorda hakkab vaikselt juurduma ning ühel hetkel päris ohtlikke olukordi hakatakse märkama ning teavitama. 

Kui töötajad mõistavad miks midagi tehakse ja süsteem on teie poolt hästi läbi mõeldud, siis annab töötajate poolne panus teile väga hea ja selge ülevaate, milliseid on peamised võimalikud töönnetuste, kutsehaiguste ja tööst põhjustatud haiguste põhjustajaid ning saate tegeleda ennetustööga.