Ohuolukordade raporteerimine võib anda väga väärtuslikku informatsiooni tööohutuse olukorrast ettevõttes. Kuid see saab juhtuda vaid siis, kui süsteem on hästi üles ehitatud, kõik sellest üheselt aru saavad ning seda ka täidetakse. 

Ohuolukordade teavitamise süsteemi üles ehitus

Vaatamata sellele, et intsidentide raporteerimise eest vastutavad üksuste juhid või töötajad otse, on siiski on vaja saada töötajate usaldus ning teadlikkus anda teada, kui on juhtunud või tekkinud olukorrad, mis oleksid võinud lõppeda tööõnnetusega. 

Selgitage töötajatele ühise koosoleku ajal, mis on ohuolukord ning mida raporteerida tuleks? Tooge näiteid ohuolukordadest, mis on teie ettevõttes juhtunud ja mida tuleks täpsemalt teavitada. Pange see info ka töötajatele hiljem vaatamiseks nähtavale kohale, nt puhkeruumi või tema töökoha lähedale. 

Ohuolukorra raporteerimise olulised aspektid

Ohuolukorra raporteerimise põhimõte on muidugi see, et küsida tuleb seda infot, mida te päriselt vajate. Mille peale mina soovitan mõelda on:
Ohuolukorra kategooria (juhul kui te neid kasutate) peaaegu juhtunud tööõnnetus, esmaabiga ohuolukord jne

  • Ohuolukorra toimumise aeg ja koht
  • Ohuolukorraga seotud isikud – põhjustajad, võimalikud kannatajad
  • Ohuolukorraga seotud masin, tööprotsess
  • Lühikirjeldus, mis juhtus
  • Kuidas saaks/võiks seda teinekord ära hoida? 

Viimane küsimus on oluline just seetõttu, et siis töötajad hakkavad ise ohutuse ja ennetuse teemal kaasa mõtlema. 

 

Oluline on ka see, kuhu ohuolukordi raporteeritakse

Üheks variandiks on panna töökeskkonda ankeedid ja postkastid. Kui töötaja soovib midagi raporteerida, siis võtab ankeedi täidab ära ning paneb postkasti. 

Teine variant on teha üks või mitu arvuti töökohta töökeskkonda, kuhu kõik töötajad pääsevad ligi ning saavad ohutegurid ühisesse excelisse täita.

Kolmas variant on võtta kasutusele mõni tarkvara või platvorm, kuhu saavad samuti kõik töötajad jooksvalt ohuolukordi sisestada. Sellised platvormid võimaldavad sisestada ohuolukordi ka telefonist. 

Ohuolukordade raporteerimine peaks olema võimalikult lihtne ja arusaadav. Seetõttu tuleks läbi mõelda kogu protsess ning üheselt paika panna, kuidas ohuolukordade raporteerimine peaks käima.