Töötervishoiu ja tööohutusalane juhendamine on edukas vaid siis, kui see sisaldab vajalikku infot. Iseenesesest on oluline vajaliku info edastamine ja otseselt pole struktuur oluline, kuid struktuur annab võimaluse süsteemsemalt info edasi anda, mis peaks võimaldama ka paremini infot omandada. See annab ka paremini võimaluse juhendamise materjal ka juhendajate vahel ära jagada. 

 

Olulised teemad töötervishoiu- ja tööohutusalase juhendamise juures

1) Töökorralduse reeglid 

Töökorralduse reeglid kirjeldavad, kuidas ettevõttes töö on korraldatud – kuidas on korraldatud töö – ja puhkeaeg, mis on vaja teha tööle tulemisel, töölt lahkumisel; kuidas toimub kodutöö või tervisepäevast teatamine; turvameetmed jne.

2) Sissejuhatav juhend

Tutvustatakse töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevaid üldisi nõudeid, töötaja kohustusi ja õigus, ettevõtte töötervishoiu- ja tööohutusalaseid ennetustegevusi; olulisi isikuid nagu esmaabiandjaid, töökeskkonnavolinikke jne. 

3) Seadmete ja tööprotsesside ohutusjuhendid

Ohutusjuhendid koostatakse kasutatavatele seadmetele ja tehtavatele töödele. Ohutusjuhendites kirjeldatakse ära iga seadme ja/või tööprotsessi kohta olulised ohutusnõuded. Ohutusnõuded peaksid lähtuma põhimõttest, kuidas ära hoida tööõnnetusi ja tööst põhjustatud haigusi.

Ohutusjuhendite ülesehitus

Ohutusjuhendid peaksid olema võimalikult konkreetsed ning nii lühikesed kui võimalik. Ohutusjuhendid peaksid sisaldama konkreetselt keelde ja kohustusi. Ohutusjuhendi võiks üles ehitada järgnevalt:


1. Ohud, mis seda tööd tehes esinevad
2. Kohustuslikud isikukaitsevahendid
3. Mida teha enne tööd? 
4. Mida teha töö ajal? 
5. Mida teha pärast tööd?

Ohutusjuhendites võiks kasutada rohkem pilte ja jooniseid selle asemel, et pikki kirjeldusi lisada. 

Kui juhendamise materjal on hästi läbimõeldud, siis on töötajal seda lihtsam haarata ja meelde jätta.