Ohutusalast juhendamist peetakse tüütuks ja bürokraatlikuks, kuid see on vajalik nii töötaja, kui ka tööandja kaitsmiseks. Küll aga peaks selge olema, et lihtsalt töötajale paberite ettesöötmine ja allkirja võtmine ei ole piisav, et tööandjat mõne tööõnnetuse või kutsehaigestumise korral kaitsta. Alljärgnevalt toon välja mõned tööriistad, millega ohutusalane juhendamine efektiivsemaks ja põnevamaks teha. 


1) Powerpoint esitlused 

Powerpoint esitlusi on töötajal kergem järgida, kuna see sisaldab märksõnu, pilte, jooniseid ja see on loogiliselt üles ehitatud. Juhendaja saab esitluse käigus keskenduda kõige olulisemale ning soovitav on teooria toetamiseks tuua konkreetseid näiteid. Rääda võiks juhtunud tööõnnetustest ja intsidentidest ning headest praktikatest. 

2) Arutelu töötaja ja juhendaja vahel

Kui töötaja poolt on materjal läbi töötatud, siis arutletakse koos, mis oli uus, mis on kõige olulisem jne. Näidis võimalike küsimustega on siin. Siinkohal on soovitav arutelu läbi viia pärast iga juhendiga tutvumist, kuna siis on juhendis loetu värskelt meeles ning arutelu käigus kinnistuvad teadmised paremini.  

3) Videode kasutamine on kindlasti üks tõhusamaid juhendamise materjale 

Eriti vinge on, kui ettevõte on lasknud professionaalsed videod teha tööprotsessidest ning tööprotsessi ohutusest. Teine variant on teha video näiteks mobiiliga ning hiljem ekraanisalvestajaga ise peale rääkida ning selgitada, mis on selles videos oluline ja mis täpselt on need ohutud töövõtted. Kolmas variant võimaldab eelkõige ka juhendaja aega kokku hoida ehk koostada powerpoint ning ekraanisalvestajaga lugeda juhendamise jutt peale ning töötaja saab seda vaadata ja kuulata omas tempos. Üheks heaks tööriistaks on Loom.

4) Juhendamisele annab sisu juurde ka mängulised testid

Testide eesmärk on saada aimu, mida tuleks töötajaga üle rääkida, aga testid aitavad ka õpitut kinnistada. Teste saab läbi viia vana viisi ehk töötaja täidab testi paberil, kuid palju kaasa haaravam on kasutada selleks näiteks Kahoot keskkonda. Kahoot võimaldab üles ehitada teste mängulisemal ja põnevamal viisil. 

 

Juhendamise protsessi ülesehitamisel saab erinevaid meetodeid koos või eraldi. See sõltub erinevatest teguritest nagu kui palju teil juhendamiste materjali on jne. Täpsemalt, mida juhendamise protsessi ülesehitamisel silmas pidada saab lugeda siit