Vaatamata uutele ja ägedatele tehnoloogilistele võimalustele juhendamine digitaalselt läbi viia, eelistavad siiski paljud töökeskkonnaspetsialistid füüsilist juhendamist. Füüsilise juhendamise all pean silmas juhendamist, kus juhendaja ja juhendatav istuvad koos ühel ajal ühes ruumis ning töötajale viiakse läbi töötervishoiu- ja tööohutusalane juhendamine. 

Kuidas juhendamise protsess üles ehitada? 

Füüsilise juhendamise puhul peab juhendaja arvestama, et tema on see, kellest oleneb, kui palju töötajale loetud materjalist meelde jääb või mitte. Juhendaja peab olema ise väga kaasahaarav ning süsteemse lähenemisega. 

1. Keskkond on oluline

Tekita töötajale tunne, et ees ei ole mitte eksam, vaid vestlus olulisel teemal, kus on vajalik tema sisend. Nii ei tule töötaja juhendamisele hirmuga, et ta jumala eest midagi valesti ei ütleks. Selleks, et keskkond veelgi mõnusam oleks, siis paku töötajale kohvi, teed või vett ja muud head paremat. 

2. Lase töötajal esmalt juhend iseseisvalt läbi lugeda

Võtke juhend juhendi haaval ning lase töötajal esmalt juhend ise läbi lugeda ning seejärel arutlege koos juhendi sisu üle. Ära küsitle töötajat selliselt, et ta tunneks, et ta on eksamil, vaid katsu hoida sellist sõbralikku ja arutelu soosivat õhkkonda. Artikli lõpus leiad väikese spikri küsimustega, mida võiksid töötajalt pärast juhendiga tutvumist küsida. 

3. Endiselt võiks kaaluda ka powerpoint esitlusi

Siin on kaks varianti. Kas juhendaja võtab juhendamise sisu edasi andmise enda peale ning powerpoint esitluste abil annab olulisema sisu edasi või laseb alustuseks töötajal endal lugeda ja seejärel võtab olulisema sisu esitlusega kokku? Siin oleneb eelkõige ajalisest võimalusest ja juhendaja valmisolekust.

4. Juhendamine jaga “ampsudeks” 

Kui töötajal on palju materjali, millega ta peab tutvuma, siis jaga juhendamine nö “ampsudeks”. See tähendab, et jaga juhendamine mitme päeva peale, kus igale ampsule järgneb väljaõpe ning mõni aeg iseseisvat tööd ning seejärel liigutakse uue ampsu peale. Vastasel juhul töötaja ei mäleta enamus juttu, millest juhendamisel sai räägitud ja see ei pruugi hästi lõppeda. 

 

Milliseid küsimusi küsida pärast juhendiga tutvumist? 

Küsimused võib ka töötajale eelnevalt ette anda, sest siis ta loeb neid juhendeid keskendudes just nendele küsimustele vastuste otsimisele. 

  1. Nimeta enda jaoks kolm olulisemat ohutusnõuet, mis Sulle meelde jäi?
  2. Kas midagi oli üllatavat Sinu jaoks? 
  3. Võrreldes eelmise töökohaga, siis mis on selle töö ohutusnõuetest erinevat? 
  4. Kui Sina peaksid oma kolleegi õpetama ohutu töö osas, siis mida sa selle masina/töö puhul eriti rõhutaks? 
  5. Kirjelda, mis on kõige tõenäolisem, mis Sinu arvates võib seda tööd tehes/seda seadet kasutades juhtuda? Ja kuidas Sina seda saad ära hoida? 
  6. Mida on oluline jälgida enne, kui sa tööd alustad? 
  7. Mida on oluline jälgida enne, kui sa töökohalt lahkud? 
  8. Nimeta, mida antud tööd tehes/seadet kasutades kindlasti teha ei tohi. 

Need on mõned küsimused, mida võiks küsida selleks, et töötaja juhendi sisu enda jaoks läbi töötajaks ja tõesti mõistaks juhendi sisu ning sellega kaasnevat vastutust.