Suvi on käes, kuid sellel aastal tuleb see ilmselt veidi teistsugusem. Kuna kaks kuud ei toimunud praktiliselt midagi, siis nüüd üritatakse kaotatu tasa teha. Kuid sellegipoolest on suvi hea aeg ka töötervishoiu ja tööohutuse protsesside ülevaatamiseks.

Miks just nüüd?

Vaatamata sellele, et üritatakse kaotatut tasa teha on suvi ikka selline aeg, kus on natuke rahulikum ja saab analüüsida seni tehtut ning planeerida tulevast poolaastat. Töötervishoid ja tööohutus on kahjuks selline valdkond, mille jaoks üldiselt eraldi aega ei võeta ning puudused tulevad välja tööinspektori külaskäigu ajal või pärast tööõnnetust/kutsehaiguse ilmnemist (ptui ptui ptui!). Seega pigem ennetame neid olukordi ning pühendame aja töötervishoiu ja tööohutuse protsesside ülevaatamiseks. Siis on võimalik juba sügiseks paika saada efektiivsed ning kindlust pakkuvad protsessid.

Kas Sinu TTO protsess vajab efektiivsuse süsti?

Väga selge märk protsessi puudustest on kui olete avastanud, et mõni tähtaeg on üle või mõni töötaja, kes on mõnda aega juba tööl olnud, on juhendamata.

Toon välja veel mõned punktid, mille alusel otsustada, kas teie töötervishoiu ja tööohutuse protsess vajab efektiivsuse süsti.

 1. Töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutab rohkem kui 1 inimene
 2. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamine on kellegi lisaülesanne, mida täidetakse põhitöö kõrvalt
 3. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamiseks kulub nädalas 2-3 tundi või kuus 4-5 tundi
 4. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamiseks on kasutusel rohkem kui 1 exceli tabel
 5. Puudub kindlus, kas kõik töötervishoiu ja tööohutuse seadusega pandud kohustused on täidetud
 6. Dokumendid on korras, kuid töökeskkonna osas pole väga kindel
 7. Viimase 12 kuu jooksul on ette tulnud tööõnnetusi
 8. Dokumendid on kaustades laiali ja kui kiirelt vaja, siis dokumente ei leia

Kui vastata rohkem kui ühele punktile JAH, siis tasuks protsessi parendamise peale mõelda.

Kuidas TTO protsessid efektiivsemaks muuta?

Alustuseks olgu kohe öeldud, et töötervishoiu ja tööohutuse protsessi mahukus sõltub ettevõtte suurusest, ülesehitusest, organisatsioonikultuurist jne. Toon välja mõned mõtted, mida tasuks silmas pidada protsesside efektiivsemaks muutmisel.

1) Kindlad inimesed kindlatel kohtadel
Töötervishoid ja tööohutus ei ole ühe mehe etendus, kus üks inimene on vastutav ja tegev selle nimel, et kogu organisatsioonis oleksid töötervishoiu ja tööohutuse nõuded täidetud ja ohutus tagatud. Soovitame ära kaardistada, millised töötajad konkreetselt jälgivad ja vastutavad ohutuse eest. Mõned mõtted, kes võiksid olla kaasatud lisaks töökeskkonnaspetsialistile:

 • Personalispetsialist jälgib ja saadab töötajaid tervisekontrolli
 • Osakonnajuhid viivad läbi ohutusalaseid juhendamisi ning väljastavad isikukaitsevahendeid
 • Töökeskkonnavolinikud kontrollivad esmaabivahendeid ning korjavad töötajatelt kokku tähelepanekuid ohtlike olukordade kohta

2) Regulaarsus
Planeeri oma nädalasse või kuusse konkreetne aeg, kus sa vaatad üle töötervishoiu ja tööohutuse korralduse. Selle all pean silmas järgnevat:

 • Kas tööle on tulnud uusi töötajaid ja kas nad on juhendatud ning vajadusel on väljastatud isikukaitsevahendid?
 • Kas töötajad, kellel on tervisekontroll aegunud on saanud omale uue tervisekontrolli aja?
 • Milliseid ohuolukordi on välja toodud ja kas need on kõik lahendatud või lahendamise järgus?

3) Koosta aastaplaan
Pane iga kuu peale üks konkreetne teema, kus hindad hetke olukorda ning püüad leida lahendusi, kuidas töötaja tervist veel paremini kaitsta. Mõned mõtted:

 • Isikukaitsevahendite sobivus
 • Kontoritöötajate ergonoomika
 • Masinate ohutus
 • Liikumisteede ohutus
 • Raskuste teisaldamine käsitsi ja masinatega
 • Esmaabivahendid
 • Ohuolukordade tuvastamine, teavitamine ja lahendamine

4) Digitaliseeri protsessid
Tänapäeval ilmselt pole ühtegi vabandust, miks peaks veel paberdokumente tootma. Olles ca 10 aastat ettevõtetele töötervishoiu ja tööohutuse teenuseid pakkunud, siis olen näinud liigagi palju, kuidas paberdokumendid on kadunud või kuhugi “kindlasse” kohta ära pandud. Seetõttu on vaja dokumente uuesti koostama hakata, mis on ajamahukas ning võib kalliks maksma minna. Digitaliseerimine ei ole muidugi teema, mis kõik probleemid lahendab. Kui seda valesti teha, siis see tekitab halduskoormust juurde ning muutub tüütuks. Selleks, et digitaliseerimisest kasu oleks järgi allolevaid põhimõtteid:

 • Eelista alati ühte programmi mitme asemel. Kui programme on liiga palju, siis paratamatult jäävad osa kasutuseta ning seetõttu on digitaliseerimine poolik ja ei täida eesmärki.
 • Uuri liidestusvõimaluste kohta. Kui tundub, et vaja oleks mitut programmi, nt personali haldamise programm ja TTO korraldamiseks mõeldud programm. Kuna mõlemas kasutatakse töötajate andmeid, siis uuri, kas on võimalik üks teisega ära liidestada, et vältida topelt tööd.
 • Programmi valimisse kaasa kõik inimesed, kes on TTO protsesside eest vastutavad ning, kes peaksid uut programmi kasutama.
 • Enne programmidega tutvumist tee selgeks, milliste vajaduste lahendamine on Sinu jaoks oluline. Selle alusel saad programmide valikut kitsendada.
 • Võta võimalikult lühike testperiood ning kasuta seda maksimaalselt. Praktika on näidanud, et kui võtta 2 nädalat testperioodi, siis healjuhul kasutatakse sellest kolme kuni viite päeva, sest muudel päevadel on muud kohustused. Seega leppige kambaga kokku, et need 5 päeva on mõeldud uue programmi testimiseks. Kuna vajadused on välja kirjutatud, siis tasubki testida, kas süsteem vajadused katab ning kõik muu on juba boonus. Lühike aeg sunnib kõikidel testijatel keskenduma testperioodile ning oma arvamus programmist kujundada ning sobivuse korral ka kiilrelt kasutusele võtta.
 • Iga programmi testperioodi lõppu tehke kokkuvõte, mis meeldis ja mis jäi puudu ning andke sellest ka programmi pakkujale teada, sest enamus programme arendamisel arvestatakse ka kliendi tagasisidega.
 • Kui sobiv programm on välja valitud, siis tuleb sellest teavitada kõiki asjaosalisi. Selgitakse, miks oli programmi jaoks vajadus ning kuidas see neid vajadusi katab.
 • Programmi kasutuselevõtmisest alates esimesed 6 kuud tasub iga kuu analüüsida, kuidas programmi kasutamine läheb – kasutajate aktiivsus, tekkinud probleemid ning ka kasutegurid.

5) Taga jätkusuutlikkus, innovatsioon ja areng.
Kuigi töötervishoid ja tööohutus on paljude jaoks valdkond, milles nähakse vanamoelist bürokraatia taga ajamist, siis on just see valdkond arenemas meeletu kiirusega – uued tehnoloogiad, avastused, arusaamad jne. Sellel kõigel tasub silma peal hoida ning hoida oma tööprotsessid uuendustega kooskõlas.

Loomulikult ise kõigega kursis olla on keeruline. Seega liitu erinevate kommuunidega, kus jagatakse valdkonnaspetsiifilist infot. Mõned ideed:

Loodan, et töötervishoid ja tööohutus on teema, mis leiab sellel suvel koha teie tihedas kalendris ning sügisel saate juba uute protsessidega tagada töötajate ohutus.

Kui Sul on vaja abi seniste protsesside hindamisel ja abi efektiivsuse tagamisel, siis kirjuta mulle jaanika@vits.co.

PS! VITSal käib suvekampaania. Liitu meiega enne 31.07.2020 ja saa kuutasult 50% soodustust.

Ilusat ja ohutut suve!

Jaanika Jelistratov
VITS asutaja ja tegevjuht
jaanika@vits.co