Koroona viirus mõjutab meid hetkel igal sammul – reisid, üritused, koosviibimised tühistatakse, kaubad teatud suundadel ei liigu, koolid pannakse kinni ning inimesed karantiini. Ettevõtted peavad üles näitama palju loomingulisust ja paindlikust, et piiratud oludes hoida ettevõtet toimivana.

Just nüüd on eestlastel peamine puhkusereiside aeg ja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) reisimist ei piira, va riskipiirkondadesse, siis pole ka põhjust puhkusi edasi lükata. Puhkuselt naastes soovitatakse vähemalt 2 nädalat kodus viibida ja tervist jälgida. Seega peavad ettevõtted hakkama rakendama kaugtööd. Need, kes seda mingil põhjusel pole soosinud, on nüüd sunnitud seda järele proovima. Väga huvitav saab olema jälgida, kui paljud ettevõtted pärast Koroona viiruse puhangut jätkavad kaugtöö võimaldamist ning mis on nende kogemused sellest ajast.  Aga seda saame juba hiljem uurida.

Hetkel siis mõned mõtted, mida kaugtöö puhul tähele panna:
1) Kodus töötamisel tuleks rakenda samu töö – ja puhkeajareegleid, mis tegelikkus töökeskkonnas. On kahte tüüpi töötajad: osa hakkavad kodus töötades rohkem koduseid asju toimetama – koristama, pesu pesema ja mõni ei võta pidžaamatki seljast. Teine osa avab arvuti juba hommikusöögi ajal ning healjuhul tõuseb laua tagant tualeti külastuseks. Üldine soovitus on, et alusta tööpäeva samal ajal, pea pause samal ajal ning lõpeta tööpäev samal ajal. Nii ei lähe töö – ja eraelu režiim segamini.

2) Ära jäta töötajat üksi! Kodus töötamine on küll tore vaheldus ning kindlasti omamoodi puhkuse pikendus, kuid kaks nädalat üksi kodus töötades võib mõni töötaja ennast üksikuna tunda ning selle tõttu töömotivatsioon väheneda. Juhid peaksid kindlasti vähemalt üle päeva kaugtööl viibivad töötajad üle käima (Skype, telefon või muu vahend) ning uurima, kuidas neil läheb ning hoidma kursis kohapealse eluga.

3) Tööprioriteedid kipuvad ununema. Kodus töötades täidetakse oma tööülesandeid. Üheskoos töötades tihti prioriteedid muutuvad ning vaja on tegeleda jooksvalt hoopis teiste asjadega. Kollektiivina koos töötades liigutakse ühes suunas ühtsete väiksemate ja suuremate eesmärkide poole. Kodus töötatakse rohkem iseenda tööeesmärke täites. Seega on kindlasti oluline, jällegi kasutades erinevaid vahendeid (Skype, Slack, e-mail, telefon) käia igapäevaselt/iganädalaselt üle, mis kellegi ülesanded ja prioriteedid.

4) Juhtide infovahetamise oskus muutub järjest olulisemaks. Juhtide ülesanne ei ole hetkel mitte strateegiliste otsuste tegemine, vaid oskuslikult jagada infot, et kõik töötajad erinevates Eesti paikades oleksid samas infoväljas ning töötaksid samade eesmärkide ja prioriteetide kallal.

Soovitus on teha startup maailmas tuntud igapäevaseid standupe*, et hoida üksteist kursis, millega parasjagu tegeletakse, kus on takistused ning mis plaanid on järgnevateks päevadeks. See peaks olema nähtav/kuuldav kõikidele sama projekti kallal töötavatele kolleegidele.

*Standup – lühike koosolek, mille eesmärk on teavitada teisi meeskonna liikmeid enda tööülesannete progressist. Tavapäraselt kasutatakse IT sektorites.

Üldised soovitused Koroona viirusest hoidumiseks:
1) Pese käsi sooja vee ja seebiga. Ei piisa käte pesemisest vaid pärast tualeti külastamist, vaid ka enne söömist, suitsetamist jne;

2) Kasuta kätel desinfitseerivat vahendit. Vältige liigselt Cutaseptide ja muude antiseptiliste toodete kasutamist, kuna see kuivatab käsi. On olemas spetsiaalsed desinfitseerivad geelid, mis mõjuvad nahasõbralikumalt. 

3) Koroona viirus levib piisknakkusena, mis tähendab, et ainult käte pesemisest ja desinfitseerimisest üksi ei piisa haigusest pagemisel. Haigusnähtudega inimestest tuleks võimalusel eemale hoida või paluda tal koju minna. Maskide kandmist peaksid kaaluma eelkõige haiged inimesed, mitte terved.