Töötervishoiu ja tööohutuse seadus kehtib töölepingulistele töötajatele. 

Tööandja ülesandeks on tagada töötajale ohutud ja tervislikud töötingimused ning tegeleda ka ennetustööga. 

Tööandja kohustuseks on:

  1. Korraldada töökeskkonna riskianalüüs, kus tulevad välja töökohaga seotud riskid. Kindlasti on väär arvata, et kui tegemist on kontoriga, siis riske pole. Riskianalüüsi võid koostada ise või kasutada selleks vastavaid teenusepakkujaid. 
  2. Koostada ohutusjuhendid tehtavale tööle ja kasutatavatele töövahenditele. Nende eesmärk on anda töötajatele teavet, kuidas õigesti ja ohutult töötada. Kindlasti ei tohiks ohutusjuhendid olla pikad ja lohisevad. Mida lühemad, konkreetsemad ja huvitavalt animeeritud need on, seda paremini jõuab selle sisu töötajale kohale. 
  3. Kõikidele töötajatele tuleb tutvustada koostatud ohutusjuhendeid ning võtta töötajalt kinnitus selle kohta
  4. Kui töötajatele on ette nähtud isikukaitsevahendid, siis tuleb ka need väljastada ning võtta töötajalt kinnitus selle kohta. 
  5. Töötajad, kellel esinevad tööga seoses mingid riskid tuleb saata tervisekontrolli. Palun siinkohal mitte segi ajada tervisekontroll ja tervisetõend.
  6. Igas ettevõttes peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, kelle ülesandeks on korraldada ja tagada, et töökeskkond on töötajatele tervistsäästev ja ohutu
  7. Kui ettevõttes on rohkem kui 10 töötajat peavad töötajad endi seest valima töökeskkonnavoliniku, kelle ülesandeks on esindada töötajate arvamust töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes
  8. Kui ettevõttes on rohkem kui 150 töötajat, siis tuleb ettevõttes moodustada töökeskkonna nõukogu, kelle ülesandeks on analüüsida töökeskkonda ja teha ettepanekuid töökeskkonna parendamiseks
  9. Ettevõttes tuleb määrata vähemalt 1 esmaabiandja, kes peab olema läbinud 16h esmaabiandja väljaõppe ning iga 3 aasta järel 8h täiendõppe
  10. Selleks, et regulaarselt jälgida, kas töökeskkond on ohutu tuleb paika panna sisekontrolli süsteem ning see kirjalikult fikseerida. 

Iga teema kohta teeme täpsema blogi postituse, kuid kui juba täna on sul küsimusi töötervishoiu ja tööohutusega, siis võid julgelt minu poole pöörduda.